Scientia Intuitiva logo

Vejledning i at skrive et manuskript

Denne meget korte vejledning har til formål at undgå nogle af de tekniske problemer, der ofte er med et manuskript, så layoutprocessen forløber lettere og mere fejlfrit. Vejledningen vil blive udbygget senere. Det er en god idé, at vi diskuterer formen undervejs.

Generelt gælder det om at koncentrere sig om teksten under skrivningen og ikke begynde at lave layout. Et manuskript skal være logisk struktureret, men ikke nødvendigvis pænt. Næsten alt, du gør for at gøre dokumentet pænere, giver ekstraarbejde senere hen.

  • Overskrifter bør laves vha. typografier, dvs. ved at taste Ctrl+Skift+1,  Ctrl+Skift+2 eller Ctrl+Skift+3 i Word eller Ctrl+1, Ctrl+2 eller Ctrl+3 i OpenOffice Writer. Undgå at benytte flere end disse tre overskriftsniveauer, hvoraf niveau 1 bruges til kapiteloverskrifter.
  • Brug kun kursiv skrift til fremhævelser, og overdriv ikke. Fed og understregning er grimt.
  • Ved et nyt afsnit indsættes et tabulator-indryk, men ikke i det første afsnit efter en overskrift.
  • Bruges andres illustrationer, skal du indhente en skriftlig tilladelse fra ophavsmanden, og jeg skal have en kopi af denne tilladelse. Billederne må godt være indsat i manuskriptet eller der kan blot være en henvisningskode. Under alle omstændigheder skal billederne også leveres som en separat fil, idet det er nærmest umuligt at hive billeder ud af et Word-dokument, når de først er indsat. Kvaliteten tager altid skade derved. Farvebilleder kan sandsynligvis kun indsættes som upaginerede plancher i bogen, og de er fordyrende, så begræns mængden.
  • Undlad venligst at benytte automatiske nummereringer under arbejdet med teksten i tekstbehandlingsprogrammet. Automatiske nummereringer af f.eks. punkter i en liste giver erfaringsmæssigt altid problemer senere hen, fordi numrene bliver forkerte eller forsvinder.
  • Brug heller aldrig tekstbokse. Teksten i tekstbokse kommer ikke med over i layoutprogrammet. Har du brug for at lave en illustration, hvor der indgår tegneelementer og tekstbokse, så lav helst illustrationen i et separat dokument, og hvis det er muligt for dig, så forsøg at eksportere dokumentet til en pdf-fil. Jeg skal have både Word-dokumentet og pdf-filen. Har du adgang til et vektorbaseret tegneprogram, kan det også bruges, men spørg lige først. Et bitmap-tegneprogram kan ikke bruges.