Scientia Intuitiva logo

Om forlaget

Scientia Intuitiva startede i foråret 2010. Målet er at udgive Martinus-bøger, enten udenlandske bøger, der søges gjort tilgængelige for et dansk publikum, eller bøger af danske forfattere.

Forlagets bøger sælges i Martinusshop.dk og distribueres til boghandlerne via DBK i nogle år, mens salget pga. nyhedens interesse er stort nok til at dække omkostningerne. Når bogen ikke sælger så meget mere, tages den af markedet (så den ikke længere vil kunne bestilles hos boghandlere), og restoplaget vil derefter kun kunne købes i Martinusshop.dk.

Forlagets latinske navn, Scientia Intuitiva, har strengt taget ikke noget med Martinus at gøre, men stammer fra den hollandske filosof Spinoza (1632-1677), der skelnede mellem tre former for erkendelse, hvoraf den intuitive viden er den højeste. De første to var imagination og fornuft. For Spinoza var resultatet af scientia intuitivas virksomhed det, han kalder for amor Dei intellectualis, altså intellektuel kærlighed til Gud. Navnet udtales sådan: ski'entia intui'tiva.