Scientia Intuitiva logo

Kosmiske lektioner

Ole Therkelsen

Nr. 201-400. DVD del 2 af 2

 

2012 – 17 foredrag

OT201. At tage hensyn til sig selv. Nytår i Klint 30.12.2012
OT202. Lyset i mørket. Juleforedrag. Kbh. 16.12.2012
OT203. Længslen efter kærlighed. MCK 13.10.2012
OT204. Spgs. om indvielse, seksualitet og kærlighed. MCK 13.10.2012
OT205. Martinus’ tanker om sygdom og sundhed. Familiekanalen 27.09.2012
OT206. Evolutionen - en opvågningsproces. MCK 05.08.2012
OT207. Alle sygdommes medicin nr. 1. MCK 20.07.2012
OT208. Spgs. om DEV5, transplantation og fri vilje. MCK 12.07.2012
OT209. Én verdensregering og én verdensstat. MCK 06.07.2012
OT210. Spgs. om DTT, DEV5, kosmologi og bøn. 05.07.2012 MCK
OT211. Kontakten til den åndelige verden. Grenå, VHD 27.06.2012.
OT212. Spgs. skytsengle og den åndelige verden. VHD 27.06.2012
OT213. Historien om femte symbolbog DEV5. MCK 09.05.2012
OT214. Bøn som videnskab. Vækst-Højskolen Djursland. 27.03.2012.
OT215. Spgs. om videnskab, religion og bøn. VHD 27.03.2012
OT216. Martinus’ tanker om døden. Familiekanalen, Esbjerg 01.03.2012
OT217. Spgs. om kriser og verdensøkonomi. FOF, Roskilde 16.02.2012

2011 – 15 foredrag

OT218. Ydmyghed. Kend dit udviklingstrin. Nytår i Klint 30.12.2011
OT219. At kende analyserne. Nytår i Klint 28.12.2011
OT220. Symbolbøgernes historie, udgivelsen af DEV5. MI 10.12.2011
OT221. Det kosmiske nytår. MI 03.12.2011
OT222. Spørgetime om tanker, udvikling, karma og krige. MI 02.12.2011
OT223. Perspektivprincippet. Efterårsferien i Klint 21.10.2011
OT224. Lidelsen intuitionens kilde. Horsens 14.08.2011
OT225. Spgs. udvikling, intuition og kosmisk bevidsthed. Horsens 14.08.2011
OT226. Martinus’ indvielse og kosmisk bevidsthed. Horsens 14.08.2011
OT227. Spørgetime om tanker, sygdom og dødsriget. MCK 14.07.2011
OT228. Gennem indvielsens mørke. Martinus Center Klint 11.07.2011
OT229. Verdensgenløsningens opgave. MCK 04.07.2011
OT230. Spgs. om parforhold, pension og døden. MCK 30.06.2011
OT231. Lidelsens mening. MCK 26.06.2011
OT232. Det religiøse liv. MCK 21.05.2011

2010 – 17 foredrag

OT233. At elske livet som det er. Nytår i Klint 31.12.2010
OT234. Spørgetime om at elske livet. Nytår 31.12.2010
OT235. Sagens historie og julen. MI 11.12.2010
OT236. Parforhold og ægteskaber i moderne tid. VHD 25.08.2010
OT237. Spgs. om parforhold og seksualitet. VHD 25.08.2010
OT238. Hvem er livet? - MCK 01.08.2010
OT239. Det ubehagelige gode. MCK 26.07.2010
OT240. Spørgetime om talenter og udvikling. MCK 22.07.2010
OT241. Spørgetime om skytsengle og klima. MCK 15.07. 2010
OT242. Åndens frigørelse. MCK 13.07.2010
OT243. Sygdommens kredsløb. MCK 06.07.2010
OT244. Spgs. om rejsen gennem døden og Martinus’ liv. MCK 01.07.2020
OT245. Evolutionen – arv eller miljø? MCK 28.06.2010
OT246. Kreativitet og skabeglæde. MCK 18.06.2010
OT247. Hvor er der interesse for kosmologien. MCK 15.06.2010
OT248. Kan evigheden forstås. 0X-analyse. MI 09.01.2010.
OT249. Spørgetime om 0X, universet og udviklingen. MI 09.01.2010

2009 – 13 foredrag

OT250. Jordklodens livsstil. Nytår i Klint. 31.12.2009
OT251. Spgs. om jordklodens liv og bevidsthed. MCK 31.12.2009
OT252. Pyramiden og verdenslærerne, Nytår i Klint 29.12.2009
OT253. 1. Min bog om den ny verdensmoral. Kap. 1-2. Oslo 21.11.2009
OT254. 2. Profetier, pyramiden og jordkloden. Kap. 3-5. Oslo 21.11.2009
OT255. 3. Verdensstaten og Esperanto. Kap. 6-7. Oslo 21.11.2009
OT256. 4. Mikrokosmos og verdensmoralen. Kap 8-10. Oslo 21.11.2009
OT257. Martinus og verdensmoralen. Grenå, VHD 11.11.2009
OT258. Spørgetime om fremtiden og verden. VHD 11.11.2009
OT259. Spgs. Klima og globalisering. MI 07.11.2009
OT260. Den globale krise – krige og klima. MCK 23.05.2009
OT261. Pyramidens hemmelighed. MCK 22.05.2009
OT262. Den ny verdensmoral. Martinus Center Klint, MCK 10.04.2009

2008 – 16 foredrag

OT263. Nytårsspørgetime i Klint 31.12.2008
OT264. Spørgetime om kærlighedens magt. MI 06.12.2008
OT265. Spørgetime om forelskelse og kærlighed. MI 06.11.2008
OT266. Forelskelse og kærlighed. Teosofisk 06.11.2008
OT267. Martinus’ syn på Jesus. MCK 18.09.2008
OT268. Kan evigheden forstås? – MCK 11.09.2008
OT269. Kærlighedens kredsløb. MI 06.08.2008
OT270. Spørgetime i den store sal i Klint, den 17. juli 2008
OT271. Nutidens problemer og fremtidens løsninger. VHD 25.06.2008
OT272. Spørgetime om nutidens problemer. VHD 25.06.2008
OT273. Pyramide-, Moses- og Kristusbegivenheden. MCK 17.06.2008
OT274. Det kosmiske gudsbegreb. MCK 18.04.2008
OT275. Den sunde kost. Vækst-Højskolen Djursland, VHD 27.02.2008
OT276. Spgs. om sund kost og sunde tanker. VHD 27.02.2008
OT277. Verdenssituationen og jordklodevæsenet. MI 05.01.2008
OT278. Spgs. Verdenssituationen og jordklodevæsenet. MI 05.01.2008

2007 – 21 foredrag

OT279. Fremtidens ernæring. Nytår i Klint 30.12.2007.
OT280. Forældreglæde og skabeglæde. VHD 05.12.2007
OT281. Spørgetime om parforhold og seksualitet. VHD 05.12.2007
OT282. Energibegrebet i kosmologien, DIFØT. Kbh. 06.11.2007
OT283. Spgs. om energibegrebet og fri energi. DIFØT. Kbh. 06.11.2007
OT284. Getsemane og påske. MCK 17.10.2007.
OT285. Talsystemet og livsmysteriet. MI 13.10.2007
OT286. Spgs. om det evige verdensbillede. MI 13.10.2007
OT287. I hvilke lande er der interesse for kosmologien? MI 13.09.2007
OT288. En kosmisk udviklingslære. MCK 05.08.2007
OT289. Spgs. om åndelig verden, inkarnation og seksualitet. MCK 12.07.2007
OT290. Martinus, Darwin og intelligent design. VHD 04.07.2007 aften
OT291. Spørgetime om Darwin og intelligent design. VHD 04.07.2007
OT292. Familieglæde og kreativitet. MCK 04.07.2007 morgen
OT293. Samarbejds-Strukturen. MCK 01.07.2007
OT294. Radio-interview om Martinus og min nye bog. 23.04.2007
OT295. Kærlighedens magt. MCK 06.04.2007
OT296. Skæbne, arv og miljø. Grenå, VHD 28.03.2007
OT297. Spørgetime om arv og miljø. VHD 28.03.2007
OT298. Den globale krise og verdenssituationen. VHD 07.02.2007
OT299. Spørgetime om den globale krise. VHD 07.02.2007

2006 – 15 foredrag

OT300. Menneskets kosmiske nytår. Klint 31.12.2006
OT301. Darwin og en ny evolutionsteori. Sønderborg 14.11.2006
OT302. Menneskets seksuelle polforvandling. Aarhus 12.11.2006
OT303. Kreativitet og livskunst. Aarhus 12.11.2006
OT304. Livsmysteriets løsning, symbol nr. 32. VHD 08.11.2006
OT305. Spørgetime om livsmysteriet. VHD 08.11.2006
OT306. Martinus – verdenslærer og verdensfornyer. MCK 13.09.2006
OT307. Om menneskets fremtid og homoseksualitet. 30.08.2006
OT308. Kosmologiens betydning i verden. MCK 12.08.2006
OT309. Spgs. kundalini, parforhold, samleje, abort, dødshjælp. MCK 10.08.2006
OT310. Spgs. om selvmord, kloder, spiraler og karma. MCK 19.07.2006
OT311. Min bog om Darwin og intelligent design. MCK 14.04.2006
OT312. At have tillid til livet. Grenå VHD 29.03.2006
OT313. Spørgetime om tillid til livet. Grenå VHD 29.03.2006
OT314. Skæbne, arv og miljø. MI 07.01.2006

2005 – 14 foredrag

OT315. Intuition og kosmisk bevidsthed. VHD, 28.09.2005
OT316. Ny bog: Den intellektualiserede kristendom. MI 24.09.2005
OT317. En rejse ind i mikrokosmos. MCK 19.09.2005
OT318. Martinus’ festdag i Fredericia. 21.08.2005
OT319. Spgs. om polforvandlingen. MCK 04.08.2005
OT320. Spgs. jordklodens bevidsthed, organer og celler. MCK 08.07.2005.
OT321. Jordens og verdenssamfundets fødselsveer. MCK 04.07.2005
OT322. Min vilje og Guds vilje. MCK 01.07.2005
OT323. Lidelsen – visdommens kilde. MCK 28.05.2005
OT324. Kreativitet, seksualitet og bøn. MCK 15.05.2005
OT325. Mentale fængsler. Grenå, VHD 27.04.2005
OT326. Om Martinus og kosmologien, del 1. Kbh. 25.03.2005
OT327. Om Martinus og kosmologien, del 2. Kbh. 25.03.2005
OT328. Kongevejen og homoseksualitet. MCK 22.03.2005

2004 – 21 foredrag

OT329. Tanker, sundhed og sygdom, Ishøj 09.11.2004
OT330. Spørgetime om Martinus og hans arbejde, Ishøj 09.11.204
OT331. Julens kosmiske budskab. Køge 02.11.2004
OT332. Spgs. parforhold, seksualitet, bøn, meditation. Køge 02.11.2004
OT333. Søvn, drømme og døden. VHD 20.10.2006
OT334. Spørgetime om døden og lidelsen. VHD 20.10.2004
OT335. Falske værdier og sande værdier. Aarhus 18.10.2004
OT336. Spørgetime om værdier og moral. Aarhus 18.10.2004
OT337. Bøn som videnskab. Martinus Institut. MI 09.10.2004
OT338. Det nye menneskes tilsynekomst, VHD 06.10.2004
OT339. Spørgetime om menneskets udvikling, VHD 06.10.2004
OT340. At have til livet. MCK 25.09.2004
OT341. Arven efter Martinus – Strukturen. MCK 23.09.2004
OT342. Spgs, om bisættelse og balsamering. MCK 23.09.2004
OT343. Bønnens spilleregler. Køge 21.09.2004
OT344. Partiskhed og upartiskhed. MCK 20.09.2004
OT345. Spørgetime om udvikling, talenter og uvaner. MCK 10.09.2004
OT346. Kosmologien, Instituttet og Centret. MCK 25.07.2004
OT347. Livsmysteriet og talmysteriet. MCK 04.07.2004
OT348. Lokallogik og verdenslogik. MCK 02.07.2004
OT349. To slags kærlighed. Martinus Institut, MI 24.01.2004

1990-2000 – 25 foredrag

2000

OT350. Det Tredje Testamentes opgave. MCK 03.07.2000

1999

OT351. Følelse og intelligens plus spørgetime. Aalborg 29.09.1999
OT352. Kærlighed til vort indre univers. Aalborg 13.01.1999

1998

OT353. Talsystemet og livsmysteriet. Aalborg 04.11.1998
OT354. Lavintellektualitet og højintellektualitet. MCK 09.07.1998
OT355. Esperanto, kosmologi og kristendom. MCK 29.06.1998

1997

OT356. Døden og søvnen. Aalborg 05.11.1997
OT357. Spørgetime om søvn og død. Aalborg 05.11.1997
OT358. Den evige verdensplan. MCK 27.07.1997

1996

OT359. Spgs. mine rejser til Rusland og Esperanto. Sørvad 15.02.1996
OT360. Den nye tidsalder. Aalborg 14.02.1996
OT361. Spgs, om den nye tidsalder. Aalborg 14.02.1996

1995

OT362. Foredragsrejser til Rusland 1993-1995. MCK 03.09.1995
OT363. Talsmanden den hellige ånd. MCK 21.07.1995
OT364. Tanke-ernæring. MCK 12.07.1995
OT365. Søvn, aktivitet og hvile. MCK 11.07.1995
OT366. Kristendom, kosmologi og Esperanto. MCK 04.07.1995
OT367. Mennesket og dets livskraft. Aalborg 15.02.1995

1994

OT368. Rejse til Moskva, St. Petersborg, Volgograd. MCK 29.05.1994

1993

OT369. Fremtidens ægteskab. MCK 25.07.1993
OT370. Livet efter døden. Sørvad 04.03.1993

1992

OT371. Vejen til kreativitet og genialitet. Aalborg 04.11.1992
OT372. Fredsvidenskab. Martinus Center Klint, 02.07.1992
OT373. Foredrag i Radio Unicorn. København 1992

1991

OT374. Livsmysteriets løsning. Aarhus 14.01.1991

1980-1990 – 26 foredrag

1989

OT375. Den nye verdenskultur. MCK 21.07.1989
OT376. Mental suverænitet. MCK 14.07.1989
OT377. Organismen og tankens kraft. MCK 06.07.1989

1988

OT378. Universets mælkeveje. MCK 31.07.1988
OT379. Ven med livet. MCK 20.07.1988
OT380. Åndsvidenskabens nødvendighed. MCK 12.07.1988
OT381. Kosmologien – et nyt livssyn. MCK 03.07.1988
OT382. Den seksuelle polforvandling. Radio Lotus 08.04.1988
OT383. Påsken og kristendommen. Radio Lotus 01.04.1988
OT384. Bevidsthed og psyke. Radio Lotus 18.03.19888
OT385. Den kosmiske fødsel. Radio Lotus 11.03.1988
OT386. Hvad er åndsvidenskab? Radio Lotus 04.03.1988
OT387. Livslyst og unaturlig træthed. Teosofisk 06.02.1988

1987

OT388. Døden – livets største overraskelse, Suhmsgade 4, KUC, 03.12.1987
OT389. Bøn og gudsforhold. Hjørring. 26.03.1987
OT390. Spørgetime om sundhed og bøn. Hjørring. 26.03.1987
OT390. Bøn og gudsforhold. Hjørring. 26.03.1987

1982-1984

OT391. Hverdagens cirkel. Herning 26.01.1984
OT392. Spørgetime om hverdagen. Herning 26.01.1984
OT393. Julemysteriet. Martinus’ syn på julen. Aalborg 23.11.1983
OT394. Spørgetime om julen. Aalborg 23.11.1983
OT395. Spørgetime om verdensbilledet. Aalborg 26.10.1983
OT396. Menneskeheden og verdensbilledet. Aalborg 26.10.1983
OT397. Spørgetime om sunde tanker og sund føde. Aalborg 06.04.1983
OT398. Tanker og sundhed. Den ideelle føde. Aalborg. 06.04.1983
OT399. Spgs. om harmoni og livslyst. Aalborg 27.10.1982
OT400. Vejen til harmoni og livslyst. Aalborg 27.10.1982

 

Se oversigt over Nr. 001-201. DVD del 1 af 2